داستان آعاز ها و پایان ها

در این وادی از زمان من در حال تجربه رخدادی هستم که هیچ وقت نمی دانستم مشتاق آمدنش باشم یا نباشم. فی الحال در برزخ تنگی میان دو پاره از بشر گیج و منگ و مبهوت ایستاده ام. من برای داشتن چیز هایی که آرزویم هستند به قرار گرفتن در این وادی احتیاج داشتم، همان طور که حالا که در این وادی حضور دارم ، توانایی لازم برای به دست آوردن نفرت آور ترین خصلت ها را کسب کرده ام.

این مساله که واقعا می خواهم این جا باشم یا نه آزاری است که بزرگ و بزرگ تر خواهد شد.

/ 0 نظر / 12 بازدید